You are here

Linux problems

Netbeans 6.0 zonder US qwerty, (vb. Belgisch Azerty)

Toen ik Netbeans 6 leerde kennen (op Ubuntu Linux), had ik een goede eerste indruk. Er zaten enkele features in die Eclipse niet aanbiedt (of toch niet zonder plugins waarvan ik het bestaan niet ken). Maar vanaf het ogenblik dat ik code wilde schrijven, werd het duidelijk dat Netbeans niet reageerde op de "Alt Gr" toetsencombinaties, noch op zogenaamde "dode toetsen" (zoals het deelteken).

Subscribe to Linux problems