You are here

Reactie toevoegen

Hallo,

Nee, de enige interface in kaffeine die een ip nodig zou hebben (en iets met DVB te maken heeft), is die om over het netwerk gebroadcaste DVB streams te ontvangen (op die knop staat dan "DVB Client"). In het geval van dat je zelf de DVB-T stick in een usb poort hebt zitten, zou je een knop "Digitale TV" moeten hebben, zoals op de bijgevoegde foto. Indien je die knop niet krijgt, dan is er waarschijnlijk ofwel een probleem met de driver, ofwel verkeerde permissies op de device nodes in je /dev/ map.
Om na te gaan of de driver correct geladen is kan je in de dmesg kijken (zie Engelse tekst, 'k heb daar de output van m'n dmesg bij gezet).Schermafdruk Kaffeine DVB-TSchermafdruk Kaffeine DVB-T

Om de permissies na te gaan kijk je best naar de permissies op de bestanden in /dev/dvb/, die zouden van de groep "video" moeten zijn:

# ls -lh /dev/dvb/adapter0/frontend0
crw-rw---- 1 root video 212, 3 2008-10-13 12:18 /dev/dvb/adapter0/frontend0

En jouw gebruiker (dus niet root, maar de user waaronder je grafisch inlogt) zou ook in de groep video moeten zitten, dat check je met

$ groups
tom adm dialout cdrom floppy audio video plugdev lpadmin scanner fuse admin